Huisregels

 • Hygiëne staat hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Op tijd (5 á 10 minuten voor behandeling) aanwezig zijn.
 • Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Voor aanvang van de eerste behandeling wordt altijd een anamnese (intakegesprek) en een algemene inspectie van het lichaam gehouden met betrekking tot uw gezondheid en uw medische verleden bijv. eerdere blessures.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling stoppen en u doorverwijzen naar een arts of fysiotherapeut.
 • Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of een specialist dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist, dient u voor aanvang van de massage mee te delen. In een aantal gevallen kan aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk zijn.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Gebruik van mobiele telefoons is in de behandelruimte niet toegestaan.
 • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Een niet of te laat geannuleerde afspraak zal aan u worden doorberekend.
 • Bij te late of géén afmelding wordt het tarief van de behandeling aan je in rekening gebracht.